banner1
banner2
banner3
 • Kompaniýanyň tertibi
 • ösüş ýoly
 • Gurama
 • Hil kepilnamasy
 • Kompaniýanyň güýji
COMPANY PROFILE

KOMPANI PRA PROFILI

“Dong Guan Weldo Precision Machining Co., Ltd” ISO 9001 kepillendirilen öndüriji bolup, 2008-nji ýylda esaslandyryldy. Önümçilik meýdançasy dünýä belli senagat şäheri-DongGuan-da ýerleşýär.NC & CNC işleýiş hyzmatynda we OEM we ODM bölekleri üçin assambleýa hyzmatynda ökde.Görnüşlerine öwrülmek, üwemek, üwemek, möhürlemek, egilmek, kebşirlemek, guýmak, burawlamak we ýazmak degişlidir.6 000 000 inedördül metrden gowrak önümçilik meýdany ýokary önümçilik netijeliligi bilen medi ýaly dürli pudaklarda ýokary hünärli komponentleri öndürmek üçin ulanylýar ...
has giňişleýin gör
development path

ösüş ýoly

Müşderimiz Aziýada, Demirgazyk Amerikada we Europeewropada ýerleşýär, dünýädäki müşderilere ýokary hilli takyk cnc işleýiş böleklerini we böleklerini öndürmäge we bermäge borçlanýarys.Önümler lukmançylyk pudagynda, ýarymgeçiriji senagatynda, maşyn senagatynda we ş.m. ulanylýar.
has giňişleýin gör
Organization

Gurama

Professional in engineeringenerçilik toparymyz we tejribeli tehniklerimiz bar, ähli güýjümiz we hyjuwymyz bilen müşderilere iň ygtybarly hyzmatdaşyňyz bolmak üçin ýokary hünärli we ýokary hilli önümler bermäge üns berýäris.
has giňişleýin gör
Quality Certification

Hil kepilnamasy

“Dongguan Weldo Precision Machining Co., Ltd.”ISO 9001 kepillendirilen öndüriji.
has giňişleýin gör
Company strength

Kompaniýanyň güýji

Meşhur senagat şäheri-Dongguan sözünde önümçilik bazasy.Kompaniýamyzda 6000 inedördül metrden gowrak zawod meýdançalary bar, takyk cnc işleýiş hyzmatlary we OEM we ODM bölekleri üçin gurnama hyzmatlary.
has giňişleýin gör
Biz hakda soraglaryňyzy bermek isleýärsiňizmi?
Munuň üçin islendik kursumyz size kömek edip biler!
Gollanma üçin basyň

fak

Biz kim?

Dong Guan Weldo Precision Machining Co., ltd, baý önümçilik we dizaýn tejribesi bolan işleýiş böleklerinde ýöriteleşen öndüriji.

Nädip satyn almaly?

Western Union, Pul, Gram, Escrow ýa-da Paypal T / T, bank geçirmesi.

HarytMeşhur öwgi önümleri

has köp >>
advantagecenter

HabarlarMeşhur öwgi önümleri

has köp >>
news_img

Maska enjamynyň garnituralary elektromagnit gysgyç ...

Elýeterliligiň elektromagnit klawişiniň öndürijilik aýratynlyklary we iş ýörelgesi ...

has giňişleýin gör
banner2-(4)

Takyk enjamlaryň bölekleriniň işiniň aýratynlyklary we geljegi ...

Takyk işleýiş pudagy elmydama köp zähmet talap edýän, maýa köp we tehno ...

has giňişleýin gör
news

Takyk işlemek üçin haýsy bölekler bar

Takyk işlemegiň takyklyk üçin ýokary talaplaryň bardygyny, takyk işlemegiň goo ...

has giňişleýin gör

Maska enjamynyň garnituralary elektromagnit gysgyç ...

Maska maşynynyň garnituralarynyň öndürijilik aýratynlyklary we iş prinsipi.Elektromagnit ýapgy ...

Takyk enjamlaryň bölekleriniň işiniň aýratynlyklary we geljegi ...

Takyk işleýiş pudagy elmydama köp zähmet talap edýän, maýa köp we tehnologiýa köp talap edýän pudak bolup durýar.Senagatda ýokary t ...

Takyk işlemek üçin haýsy bölekler bar

Takyk işlemegiň takyklyk üçin ýokary talaplaryň bardygyny, takyk işlemegiň berk berkligi, ýokary önümçilik takyklygy we takyklygy ...

Satylandan soňSatuwdan soň birinji synp

 • Hil

  12 ýyldan gowrak wagt bäri bu ugurda ynamdar önümçilik üpjünçisi bolup işleýäris, hil, müşderi hyzmaty we döwrebap enjamlary ulanmak boýunça ajaýyp abraý gazandyk.

 • Gurnama hyzmaty

  önümleriň doly toplumy üçin gurnama hyzmatlaryny beriň

 • Hyzmat

  Professional in engineeringenerçilik toparymyz we tejribeli tehniklerimiz bar, ähli güýjümiz we hyjuwymyz bilen müşderilere iň ygtybarly hyzmatdaşyňyz bolmak üçin ýokary hünärli we ýokary hilli önümler bermäge üns berýäris.

Sorag ibermek

Has giňişleýin bilesiňiz gelýärmi?

Önümlerimiz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda bize ýüz tutuň.

derňew