Habarlar

Habarlar

 • Accessories of mask machine electromagnetic clutch its performance characteristics and working principle

  Maska maşynynyň garnituralary elektromagnit gysyş, onuň öndürijilik aýratynlyklary we iş ýörelgesi

  Maska maşynynyň garnituralarynyň öndürijilik aýratynlyklary we iş prinsipi.Elektromagnit debrýus maska ​​maşynynyň möhüm önümçilik garniturasydyr.Gowy elektromagnit debrýus maska ​​maşynynyň iş netijeliligini ýokarlandyryp biler we ...
  Koprak oka
 • Features and Prospects of Precision Machinery Parts Processing

  Takyk enjam böleklerini gaýtadan işlemegiň aýratynlyklary we geljegi

  Takyk işleýiş pudagy elmydama köp zähmet talap edýän, maýa köp we tehnologiýa köp talap edýän pudak bolup durýar.Senagatyň ýokary derejesi bar.Umumy kärhana belli bir masştabda ýetmese-de, girdeji gazanmak kyn bolar.Uly kärhanalar çykdajylary azaldyp bilerler ...
  Koprak oka
 • What are the parts suitable for precision machining

  Takyk işlemek üçin haýsy bölekler bar

  Takyk işlemegiň takyklyk üçin ýokary talaplaryň bardygyny, takyk işlemegiň gowy berkligi, ýokary önümçilik takyklygy we gurallary takyk kesgitlemegi bar, şonuň üçin bölekleri ýokary takyklyk talaplary bilen işläp bilýär.Onda takyk işlemek üçin bölekler haýsylar?Aşakdakylar ...
  Koprak oka
 • Our company successfully developed mask machine

  Şereketimiz maska ​​maşynyny üstünlikli ösdürdi

  4-nji martda kompaniýamyz tarapyndan özbaşdak öndürilýän bir-iki maska ​​enjamy resmi taýdan işlenip düzüldi we köpçülikleýin önümçilige ýetdi.Maska enjamy Hytaýda we daşary ýurtlarda satuwa çykarylar.Mundan başga-da, maska ​​enjamy üçin köp sanly bölek bölekleri bar, wh ...
  Koprak oka

Sorag ibermek

Has giňişleýin bilesiňiz gelýärmi?

Önümlerimiz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda bize ýüz tutuň.

derňew